Login panel
EN PL
Login error occured, please try again
An error occured. Your e-mail address could not be found in our member database.
Password was succesfuly sent to Your e-mail address.
Forgot password?

For the media


For all inquiries, please contact:

Katarzyna Borla-Turzyniecka

e-mail : k.turzyniecka@prb.pl
tel. + 48 22 523 66 11
tel. + 48 22 523 66 14

Download the
PBR PRESS PACK

Raport Biznes a prawa człowieka. Współczesny stan dyskusji

Raport Innowacyjność polskich przedsiębiorstw. Działalność badawczo-rozwojowa i współpraca nauki z biznesem

Raport Wizerunek Przedsiębiorcy