Panel logowania
EN PL
Logowanie nie powiodlo się, spróbuj ponownie.
Nie znaleziono twojego adresu mailowego w bazie członków.
Hasło zostało pomyślnie wysłane a twój adres e-mail
Zapomniałeś hasła?

Polskie firmy bardziej innowacyjne niż sądzimy - premiera raportu PRB i DELab
wróć do aktualności

16 września, 2016

W ramach międzynarodowej konferencji na Uniwersytecie Warszawskim Polska Rada Biznesu zaprezentowała raport „Innowacyjność polskich przedsiębiorstw. Działalność badawczo-rozwojowa i współpraca nauki z biznesem” przygotowany razem z Instytutem DELab UW.

Raport przedstawia wyniki najnowszych badań nad krajową innowacyjnością, przeprowadzonych przez naukowców z DELab – trandyscyplinarnego Instytutu powołanego przez Uniwersytet Warszawski. Objęły one blisko 30 tysięcy firm, w tym 5,6 tys. spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych) z naukowcami w składzie zarządu lub rady nadzorczej. Badania dotyczyły m.in. efektów innowacyjnej działalności polskich firm, zwłaszcza prywatnych i rodzinnych, oraz funkcjonowania przedsiębiorstw akademickich. Specjaliści z DELab skupili się także na problemie zaniżania nakładów firm na działalność badawczo-rozwojową, czego efektem są nie w pełni miarodajne szacunki dotyczące wydatków Polski na innowacje i niska pozycja naszego kraju w rankingach.

Zdaniem naukowców z DELab zaniżanie nakładów na działalność badawczo-rozwojową to konsekwencja wpływu prawa podatkowego na krajowe standardy rachunkowości, wykazujące tendencję do włączania wydatków na B+R do kosztów rachunku zysków i strat, przez co część firm nie wykazuje w ogóle nakładów na innowacje.

W prezentacji uczestniczył wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński, który stwierdził m.in. że rząd i jego resort traktują innowacyjność jako kluczowy element „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, a przedstawiony raport jako wkład środowiska biznesu w dyskusję na ten temat. - Formułuje on szczególną rolę prac badawczo-rozwojowych i to jest absolutnie słuszna teza, bo chcemy odejść od dotychczasowej praktyki polegającej na imporcie technologii – podkreślił wiceminister. Zapowiedział również wsparcie finansowe dla innowacyjnych firm i start-upów, decyzje ułatwiające współpracę nauki i biznesu oraz komercjalizowanie wyników badań do gospodarki.

Premierze raportu towarzyszył panel dyskusyjny, w którym obok ministra wzięli udział: Jacek Szwajcowski – Prezes Zarządu PRB i Zarządu Pelion S.A., dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz – Dyrektor Generalny Adamed Pharma, Janusz Jankowiak - Główny Ekonomista PRB oraz dr Anna Białek-Jaworska z DELab. Jego uczestnicy wskazywali najczęściej na potrzebę rozwijania gospodarki, wprowadzania ulg i ułatwień dla innowacyjnych firm. - W ostatniej dekadzie z Polski wyjechało kilkadziesiąt tysięcy wysoko wykwalifikowanych specjalistów, z których większość podaje jako główny powód niskie zarobki. To ogromny problem, ponieważ nie jesteśmy w stanie jako kraj dłużej konkurować tylko tanią silą roboczą – wskazywała dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz – Stworzenie konkurencyjnych warunków pracy jest możliwe m.in. poprzez rozwój innowacji, a te w Polsce dzisiaj tworzą głównie średnie i duże firmy. Konieczne jest stworzenie im możliwości rozwoju, tak aby stały się dużymi firmami również w skali europejskiej i globalnej.

Dyrektor Generalny Grupy Adamed zaznaczyła, że cieszy fakt, iż rząd widzi potrzebę wprowadzenia zachęt podatkowych. Jako dobre rozwiązanie wskazała na przykład znany z krajów zachodnich – tzw. patent box, który umożliwia całościowe lub częściowe zwolnienie z opodatkowania przychodów wygenerowanych ze sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych patentami. Pozwoliłoby to na zatrzymanie własności przemysłowej i intelektualnej na terytorium kraju.

Jacek Szwajcowski wskazywał z kolei, że konieczne jest zarówno inwestowanie we własne badania i rozwój, jak i umiejętne wspieranie start-upów. Podkreślał przy tym, że mniejsze przedsiębiorstwa są elastyczne i dysponują znacznym potencjałem. – Takie firmy szybciej adaptują nowe rozwiązania ze względu na ograniczoną liczbę wewnętrznych regulacji. Duże firmy powinny korzystać z dorobku mniejszych i łączyć to z własnymi działaniami w zakresie innowacyjności – dodał.

Prezentacja raportu PRB i DELab odbyła się w czwartek 15 września, w ramach międzynarodowej konferencji Innovation, Entrepreneurship and Digital Ecosystems pod Honorowym Patronatem Ministra Rozwoju oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Raport DELab w wersji skróconej „Ukryta innowacyjność przedsiębiorstw”

Raport DELab w pełnej wersji

Galeria

archiwum: