Panel logowania
EN PL
Logowanie nie powiodlo się, spróbuj ponownie.
Nie znaleziono twojego adresu mailowego w bazie członków.
Hasło zostało pomyślnie wysłane a twój adres e-mail
Zapomniałeś hasła?

Spotkanie Zarządu PRB z polskimi organizacjami biznesowymi
wróć do aktualności

21 września, 2015

18 września 2015 r. o godz. 9.00 w siedzibie Polskiej Rady Biznesu w Pałacu Sobańskich przy Al. Ujazdowskich 13 w Warszawie Zarząd PRB spotkał się na śniadaniu z szefami najważniejszych polskich organizacji biznesowych. Spotkanie miało bezpośredni związek z przyjęta w lipcu ustawą o Radzie Dialogu Społecznego, która weszła w życie 11.września br..

W spotkaniu wzięli udział Członkowie Zarządu Polskiej Rady Biznesu: Jacek Szwajcowski, Prezes Zarządu Pelion, Grzegorz Hajdarowicz, Przewodniczący Rady Nadzorczej Gremi Media, Wojciech Kostrzewa, Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Grupy ITI, Marian Owerko, Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupa Bakalland, Paweł Rymarz, Partner Zarządzający Weil, Gotshal & Manges oraz Małgorzata Adamkiewicz, Wiceprezes i Dyrektor Zarządzający Adamed. Gośćmi PRB byli: Andrzej Malinowski, Prezydent organizacji Pracodawcy RP, Jerzy Bartnik, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Lech Pilawski, Dyrektor Generalny Lewiatan, Agnieszka Durlik-Khuri, Dyrektor Gabinetu Prezesa KIG oraz Maciej Grelowski, Przewodniczący Rady Głównej BCC.

Na spotkaniu dyskutowano m.in. na temat współpracy organizacji w zakresie ochrony praw oraz reprezentowania interesów społecznych i gospodarczych przedsiębiorców i pracodawców, ustalenia wspólnych priorytetów i oddziaływania na ustawodawstwo gospodarcze, a także podjęcia dialogu na rzecz wzmocnienia roli przedsiębiorców w kształtowaniu polityki gospodarczej i społecznej naszego kraju. W ramach spotkania ustalono, iż koniecznym jest wypracowanie skutecznych rekomendacji służących wzrostowi gospodarczemu naszego kraju, m.in. wskazanie barier utrudniających przedsiębiorcom działania, określenie skutecznych narzędzi promocji polskiej przedsiębiorczości i poprawy wizerunku polskich przedsiębiorstw jako wiarygodnych partnerów za granicą, wspierania ekspansji rodzimych firm na rynki zagraniczne, a także zmiana wizerunku i odbioru społecznego polskich przedsiębiorców.

Inicjatorem spotkania w ramach był Grzegorz Hajdarowicz, Wiceprezes Zarządu PRB.

Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego

Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego, która zastąpi niefunkcjonującą od dwóch lat komisję trójstronną, weszła w życie 11.września br.. W Radzie zasiądą przedstawiciele związków zawodowych, pracodawców i rządu. Wśród najważniejszych obszarów, którymi będzie musiała zająć się Rada są zmiany w Kodeksie pracy, w ustawach o związkach zawodowych, a także kwestie związane z zatrudnianiem uchodźców.

Ustawa to efekt zainicjowanych przez związki zawodowe wspólnych prac ze stroną pracodawców, a później z rządem. Związkowy projekt ustawy o RDS po raz pierwszy prezentowano na spotkaniu u prezydenta Komorowskiego w październiku 2013 r. Potem własny projekt przedstawili pracodawcy, a następnie wspólny zespół wypracował jednolity tekst, który został przedstawiony rządowi. Nowa Rada w odróżnieniu od komisji ma być ciałem niezależnym, w którym każda ze stron ma równe prawa. W Radzie - tak jak w komisji - będą reprezentowane: strona rządowa, pracowników i pracodawców. Członków Rady wskażą związki zawodowe: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych i NSZZ "Solidarność" - po ośmiu, a po sześciu organizacje pracodawców: Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Business Centre Club i Związek Rzemiosła Polskiego. Premier wyznaczy ministrów, którzy znajdą się w Radzie. Wszystkich Członków Rady powoła prezydent Andrzej Duda, który będzie miał też w RDS swojego przedstawiciela, podobnie jak prezesi NBP i GUS.

Dialog między rządem, związkami i pracodawcami zyska zupełnie nowy wymiar – podkreśla w rozmowie z IAR wiceminister pracy Jacek Męcina.

Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego przewiduje między innymi, że pracodawcy i związki zawodowe będą mogli inicjować wspólnie uzgodnione zmiany w prawie. Rząd będzie miał obowiązek zająć się ich projektami. Jeśli tego nie zrobi, będzie musiał to uzasadnić

archiwum: