Panel logowania
EN PL
Logowanie nie powiodlo się, spróbuj ponownie.
Nie znaleziono twojego adresu mailowego w bazie członków.
Hasło zostało pomyślnie wysłane a twój adres e-mail
Zapomniałeś hasła?

Stanowisko Polskiej Rady Biznesu w sprawie Trybunału Konstytucyjnego
wróć do aktualności

14 marca, 2016

Polska Rada Biznesu z ogromną troską obserwuje eskalację konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Uderza on w standardy demokratycznego państwa prawnego i podważa fundamenty działania jego instytucji. Apelujemy do przedstawicieli wszystkich partii politycznych, Sejmu, Senatu, Rządu oraz Prezydenta RP o natychmiastowe podjęcie kroków zmierzających do przywrócenia stanu zgodności z Konstytucją RP, w tym o niezwłoczną publikację Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 r. oraz o zaprzestanie działań, które pogłębiają obecny kryzys.

Wzywamy przedstawicieli wszystkich partii politycznych do wzięcia odpowiedzialności za popełnione błędy, zarówno w obecnej jak i poprzedniej kadencji Sejmu RP, które przyczyniły się do sytuacji zagrożenia demokracji oraz rządów prawa w Polsce. W naszej opinii zmierzały one do zawłaszczania instytucji Państwa, co stoi w sprzeczności z fundamentalnymi zasadami określonymi w demokratycznym porządku prawnym.

Zwracamy szczególną uwagę na to, iż obecny kryzys prowadzi do anarchii prawnej i zagraża także fundamentom, na których zbudowana jest gospodarka rynkowa, stawiając pod znakiem zapytania perspektywy rozwoju gospodarczego Polski i bezpieczeństwo miejsc pracy.

Jako obywatele domagamy się ponownie od swoich reprezentantów poważnego dialogu z udziałem wszystkich sił politycznych, prowadzonego z troską o Polskę. Wierzymy, że może doprowadzić to do wygaszenia obecnego sporu i zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego i innych organów Państwa.

Zarząd Polskiej Rady Biznesu

archiwum: