Panel logowania
EN PL
Logowanie nie powiodlo się, spróbuj ponownie.
Nie znaleziono twojego adresu mailowego w bazie członków.
Hasło zostało pomyślnie wysłane a twój adres e-mail
Zapomniałeś hasła?

VI Doroczna Konferencja Forum Rad Nadzorczych
wróć do aktualności

24 marca, 2016

Podczas zorganizowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie VI Dorocznej Konferencji Forum Rad Nadzorczych zaprezentowany został raport „Rady nadzorcze 2016. Trendy i kierunki zmian”. Uczestniczący w dyskusji managerowie i inwestorzy zastanawiali się także jakie cechy i kompetencje powinien mieć członek rady nadzorczej. W czasie konferencji jak bumerang wracał także temat postępującej cyfryzacji i wpływu transformacji cyfrowej na funkcjonowanie biznesu i rad nadzorczych.

Ministerstwo Cyfryzacji chce zbudować „państwo usługowe”

Witold Kołodziejski, Wiceminister Cyfryzacji, zwrócił uwagę, że obecna władza zdecydowała się podkreślić znaczenie cyfryzacji wydzielając osobny resort. Celem jest zbudowanie „państwa usługowego”, czyli takiego, które jest do dyspozycji obywateli przez całą dobę. Kołodziejski zadeklarował, że jeszcze w tej kadencji uda się zbudować zintegrowane środowisko informatyczne, obejmujące usługi administracyjne, ale otwarte także na inne świadczenia, choćby komercyjne. Minister zasygnalizował także start prac nad ujednoliceniem i konsolidacją istniejących rejestrów i baz danych – dziś często rozproszonych i nieaktualnych. Na koniec swojego wystąpienia, przedstawiciel rządu zwrócił również uwagę na konieczność inwestowania w cyberbezpieczeństwo.

Czego właściciele oczekują od Rad Nadzorczych

W czasie konferencji PwC zaprezentowało wnioski płynące z kolejnego już raportu poświęconego radom nadzorczym spółek giełdowych. W ramach pogłębionego badania przeprowadzono rozmowy z przedstawicielami spółek obecnych na trzech głównych indeksach GPW: WIG20, WIG40 i WIG80. Pytania zadawano zarówno właścicielom firm, jak i członkom zarządów i rad nadzorczych.

Jednym z najciekawszych wniosków płynących z raportu było wskazanie najważniejszych cech, które powinny charakteryzować członków rad nadzorczych. Według raportu, najbardziej pożądaną „twardą kompetencją” jest doświadczenie biznesowe w branży, w której funkcjonuje firma, lub pokrewnej. Wśród innych wymienianych cech znalazło się doświadczenie doradcze, akademickie i prawnicze oraz z zakresu administracji publicznej.

Na „miękkie kompetencje” kandydatów na członków rad nadzorczych zwrócili za to uwagę przedstawiciele prywatnych i państwowych funduszy inwestycyjnych, którzy uczestniczyli w jednej z debat, zorganizowanych w czasie konferencji. Wśród wymienianych najczęściej miękkich kompetencji pożądanych u członków rad nadzorczych najczęściej wymieniane były lojalność i… asertywność.

Postawa i doświadczenie

Co zaskakujące, w ogólnym badaniu znaczenia grup cech – „postawa” (4,2 na 5, gdzie 1 oznacza małe znaczenie, a 5 – krytycznie ważne) wyprzedziła „umiejętności” (4,1) i „doświadczenie” (3,8). Zdaniem respondentów, uczestniczących w badaniu, charakterystyka członka rady nadzorczej powinna obejmować respektowanie zasad Corporate Governance, odwagę czy lojalność wobec spółki.

Na tym tle ciekawie prezentują się wyniki badań dotyczących postrzegania poziomu poszczególnych kompetencji członków rad nadzorczych. Okazuje się bowiem, że respondenci wskazują jako najsilniejsze te same obszary, które uważają za najważniejsze. „Postawa” została oceniona średnio na 4,5, „umiejętności” na 4,3, a „doświadczenie” i „wiedza” – 3,9. Identyfikacja znaczenia poszczególnych grup kompetencyjnych i porównanie z postrzeganiem rzeczywistego poziomu tych kompetencji może natchnąć optymizmem. Mimo to zdaniem większości uczestników konferencji znalezienie odpowiednich kandydatów nie jest łatwe. Chociaż osób spełniających najważniejsze kryteria stale przybywa, skompletowanie możliwie najbardziej efektywnej rady pozostaje dużym wyzwaniem.

Polska Rada Biznesy była partnerem merytorycznym VI Dorocznej Konferencja Forum Rad Nadzorczych.

archiwum: