Panel logowania
EN PL
Logowanie nie powiodlo się, spróbuj ponownie.
Nie znaleziono twojego adresu mailowego w bazie członków.
Hasło zostało pomyślnie wysłane a twój adres e-mail
Zapomniałeś hasła?

Wykład Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich
wróć do aktualności

30 listopada, 2016

Polska Rada Biznesu wspólnie z Helsińską Fundacją Praw Człowieka wspólnie zorganizowały wykład Rzecznika Praw Obywatelskich, Adama Bodnara. Spotkanie odbyło się w Pałacu Sobańskich, w poniedziałek, 28 listopada.

Tematem wystąpienia Adama Bodnara był wpływ praw człowieka na funkcjonowanie biznesu. Rzecznik rozpoczął wykład podkreślając, że nawet w demokratycznej części świata kwestia przestrzegania praw człowieka nie jest oderwana od działań przedsiębiorców. Wskazał cztery najważniejsze sfery wzajemnego oddziaływania – na ile prawa człowieka pomagają biznesowi funkcjonować, na ile wymuszają określone zachowania, jakie są skutki prywatyzacji zadań publicznych oraz kwestię ewentualnych korzyści czerpanych przez przedsiębiorców dzięki nieprzestrzeganiu praw człowieka w pewnych rejonach świata.

Adam Bodnar zaczął od wykazania, że biznes jest beneficjentem systemów, w których prawa człowieka są przestrzegane. Jako przykład wskazał zmiany jakie zaszły w Polsce po 1989 roku, które umożliwiły funkcjonowanie przedsiębiorstw w ramach demokratycznego i kapitalistycznego państwa. Jedną z podstawowych zasad, które pozwalają prowadzić biznes jest bowiem stabilność i przewidywalność prawa.

Do zobrazowania istoty drugiej sfery, czyli wymuszania przez prawa człowieka określonych postaw, rzecznik posłużył się przykładem „Ziemi Obiecanej”. Powieść i nakręcony na jej podstawie film pokazują nam przedsiębiorców nieszanujących zasad, które dziś są fundamentem relacji na linii pracodawca-pracownik. Adam Bodnar mówił o dynamice rozwoju norm, które obecnie wydają nam się podstawą ludzkiej godności, a kiedyś mogły być odbierane jako zamach na wolność gospodarczą.

Bardzo interesującym aspektem wykładu było naświetlenie kwestii postępującej prywatyzacji zadań publicznych. Przekazanie części kompetencji władzy np. firmom ochroniarskim prowadzi do powstawania zupełnie nowych obszarów, które muszą być normowane. Można do nich zaliczyć chociażby prawo takich podmiotów do stosowania przemocy czy ograniczania wolności obywateli.

Ostatnim, choć prawdopodobnie najbardziej złożonym zagadnieniem był problem łamania praw człowieka w odległych rejonach świata, w których swoje interesy realizują globalne przedsiębiorstwa. Adam Bodnar pytał retorycznie – co z tego, że szanuje się godność człowieka w kraju, z którego pochodzi firma, skoro korzysta ona z usług dostawców działających w zupełnie odmiennych warunkach? Kluczem do rozwiązania tej etycznie trudnej sytuacji może być jedynie nacisk społeczny.

Po wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich, licznie zgromadzeni Członkowie PRB mieli czas na zadawanie pytań. Moderatorem długiej i ożywionej dyskusji był Marcin Rywin. Uczestnicy spotkania wykazywali szczególne zainteresowanie potencjalnymi następstwami działań polskiego rządu, odbieranych jako zagrażające instytucjom i zasadom, fundamentalnym dla funkcjonowania państw respektujących prawa człowieka.

archiwum: