Fundacja Polskiej Rady Biznesu

O Fundacji

Fundacja Polskiej Rady Biznesu podejmuje i wspiera działania na rzecz wzmacniania polskiej gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego. Pomaga organizacjom pozarządowym, ale też instytucjom administracji publicznej, w ich działaniach na rzecz budowy silnej gospodarki oraz sprawnego, obywatelskiego państwa. Kształtuje także i rozwija świadomość społeczeństwa w zakresie poszanowania godności oraz promuje ideę społeczeństwa obywatelskiego. Wspiera i inicjuje takie działania w edukacji, kulturze, sztuce, mediach i życiu publicznym.

Czytaj więcej

 

Władze Fundacji

Rada Fundacji

Beata Balas-Noszczyk

Wojciech Kostrzewa

Krzysztof Krawczyk

Jacek Olechowski

Prezes Zarządu

Małgorzata Durska

Sekretarz

Beata Kopyt

 

Dane kontaktowe

Fundacja Polskiej Rady Biznesu

Aleja Jana Chrystiana Szucha 17, 00-580 Warszawa, Polska

fundacja@prb.pl | www.prb.pl/fundacja

KRS: 0000703640

NIP: 1132955601

Nr konta: 12 1140 1010 0000 3867 8100 1001

 

Aktualności

 

10 stycznia 2024

Raport: Fenomen wyborczej mobilizacji. Przyczyny rekordowej frekwencji podczas wyborów parlamentarnych 2023 – wnioski z badań

Na zlecenie Fundacjo Batorego przeprowadzone zostały badania nt. rekordowej frekwencji podczas ostatnich wyborów parlamentarnych.  Badania pokazały, że fakt styczności z działaniami profrekwencyjnymi przełożył się na udział w wyborach. Aż 78 proc. respondentów, którzy mieli styczność z kampaniami uważa, że zachęciły one do pójścia na wybory. Wśród głosujących 42 proc. twierdzi, że widziało niepartyjne reklamy i inne działania profrekwencyjne. Fundacja PRB wsparła 8 takich kampanii. Raport współfinansowany był przez Fundację PRB, Fundację Batorego i Philanthropy for Impact.

Zobacz raport

 

6 grudnia 2023 

Sukces kampanii profrekwencyjnych!

Komunikat PRB o skuteczności kampanii profrekwencyjncych, o ich zasięgu i wpływie na postrzeganie wyborów opublikował TVN24. – Pojawiła się nowa, bardzo zauważalna norma społeczna (…). Hasła kampanii nie namawiały do głosowania na konkretne ugrupowania, ale widać, że zmieniły myślenie o udziale w wyborach. Że to nie tylko przywilej czy obowiązek, ale przede wszystkim odpowiedzialność i poczucie sprawczości – podkreśliła dr Małgorzata Durska, prezeska Fundacji PRB.

Więcej w materiale TVN24

 

14 listopada 2023 

Gala Fundacyjna PRB

Pod hasłem: Wygraliśmy wspólnie – i to jest piękne! świętowaliśmy wysoką frekwencję wyborczą w wyborach parlamentarnych. Spotkaliśmy się z darczyńcami, inicjatorami kampanii i przedstawicielami organizacji i firm, które zaangażowane były w realizację wspólnych 8 projektów. Naszymi gośćmi były również zaprzyjaźnione środowiska NGO i organizacje biznesowe.

 

Sprawozdania

 

 

en/pl


^