Apel

Zarządu Polskiej Rady Biznesu w sprawie nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Czytaj

Premiera raportu PRB

21 maja odbyła się konferencja prasowa poświęcona najnowszemu raportowi PRB i Polityki Insight.

Więcej

Rozmowa z Jackiem Szwajcowskim

W najnowszym numerze Forbesa Prezes PRB Jacek Szwajcowski mówi o 30 latach transformacji i 15 latach obecności Polski w UE.

WIĘCEJ

Znamy finalistów 8. edycji Nagrody PRB!

Laureatów poznamy już 27 maja podczas uroczystej gali w warszawskim Ufficio Primo.

Więcej

programy

Promocja
przesiębiorczości
Stabilny rozwój kraju jest zależny od kondycji przedsiębiorstw. Celem programu jest wyzwolenie potencjału przedsiębiorczości, który tkwi w Polakach. W ramach programu współpracujemy z wiodącymi ośrodkami akademickimi i badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi tak, by skutecznie kształtować przyjazne otoczenie dla inicjatyw gospodarczych i wspierać edukację ekonomiczną Polaków.
Rozmowy
o państwie
Spotkania i debaty z przedstawicielami świata kultury i sztuki, polityki i biznesu są próbą wypracowania rekomendacji dla stabilnego wzrostu gospodarczego i swobodnego rozwoju prowadzącego w warunkach wolności i demokracji do dobrobytu.

o nas

Polska Rada Biznesu to organizacja zrzeszająca właścicieli i kluczowych menedżerów największych polskich przedsiębiorstw oraz firm międzynarodowych działających w Polsce. Członkowie PRB reprezentują większość sektorów gospodarki. W 2017 r. organizacja obchodziła swoje 25-lecie.

Polska Rada Biznesu:

 • działa na rzecz wzmocnienia polskiej gospodarki i promocji idei przedsiębiorczości
 • tworzy przestrzeń dla współdziałania ludzi biznesu oraz ich udziału w debacie publicznej
 • jest partnerem organizacji społecznych i instytucji administracji publicznej w działaniu na rzecz budowy silnej gospodarki i sprawnego państwa

Kluczowe postulaty Polskiej Rady Biznesu:

 • Pełne przestrzeganie zasad demokratycznego państwa prawnego
 • Sprawne państwo, które wspiera rozwój przedsiębiorczości
 • Przejrzysty proces stanowienia prawa oparty o rzetelną ocenę skutków gospodarczych
 • Gwarancje wolności gospodarczej i prawa własności
 • Długookresowy, zrównoważony wzrost polskiej gospodarki
 • Przyjazny klimat dla przedsiębiorczości
 • Prostsze podatki stymulujące rozwój, innowacje oraz inwestycje

Walne Zgromadzenie

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, zwoływane co najmniej raz w roku, które:

 • zmienia Statut Stowarzyszenia
 • ustala główne kierunki działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia
 • powołuje i odwołuje Prezesa i Wiceprezesów Zarządu
 • powołuje i odwołuje członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 • udziela absolutorium członkom wybieralnych władz
 • określa wysokość składek członkowskich
 • rozpatruje odwołania od decyzji innych władz w sprawach członkowskich

Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd tworzą Prezes i od 2 do 6 Wiceprezesów. Zarząd:

 • jest upoważniony do ogłaszania stanowiska Stowarzyszenia oraz prezentowania jego opinii
 • opiniuje kandydatów na członków Stowarzyszenia oraz dokonuje skreślenia z listy członków Stowarzyszenia w przypadkach określonych w Statucie
 • przygotowuje projekt uchwał rezolucji
 • zarządza pracą Biura Administracyjnego Stowarzyszenia

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej, bada działalność finansową Stowarzyszenia i składa sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu.

Sąd Koleżeński

Sąd Koleżeński rozpatruje wnioski dotyczące spraw Stowarzyszenia i jego członków.

Zarząd

JACEK SZWAJCOWSKI
Prezes Zarządu
Jest jednym z czołowych polskich przedsiębiorców i Prezesem Zarządu Pelion S.A. Biznesową karierę rozpoczął w 1990 roku od założenia hurtowni leków pod nazwą Medicines (wraz ze Zbigniewem Molendą). Po pół roku działalności, spółka zaopatrywała już kilkadziesiąt aptek, po dwóch latach – ponad 200. W 1998 r. firma trafiła na giełdę, co pozwoliło jej pozyskać 70 mln zł na rozwój. W 2001 r. spółka zmieniła nazwę na Polska Grupa Farmaceutyczna, a w 2011 r. na Pelion. Poza kierowaniem Pelionem, Prezes Szwajcowski zasiada w radach nadzorczych kilku spółek, między innymi Eurocash, Pharmena, ePRUF oraz Intelligent Logistic Solutions. Jest też członkiem zespołu doradców społecznych prezydent Łodzi, Hanny Zdanowskiej. Zainicjował utworzenie Fundacji „Dbam o Zdrowie” oraz Muzeum Farmacji w Łodzi. Jacek Szwajcowski jest członkiem Polskiej Rady Biznesu od 2002 r.
DR N. MED. MAŁGORZATA ADAMKIEWICZ
Wiceprezes zarządu
Dyrektor Generalna firmy Adamed. Doktor nauk medycznych, absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie oraz The Stockholm School of Economics Executive Educations. Posiada specjalizację pierwszego i drugiego stopnia z chorób wewnętrznych oraz endokrynologii. Karierę zawodową rozpoczęła w Klinice Endokrynologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Z Adamedem związana od początku istnienia firmy. Jako Dyrektor Medyczny była odpowiedzialna m.in. za utworzenie działu badawczo-rozwojowego oraz zainicjowanie badań nad nowymi lekami. Brała również udział w tworzeniu jednego z pierwszych w Polsce konsorcjów naukowo-przemysłowych. Od 2006 roku nieprzerwanie zarządza firmą Adamed. W 2010 r. z sukcesem przeprowadziła akwizycję Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A. oraz spółki Agropharm, co w efekcie doprowadziło do utworzenia Grupy Adamed. Małgorzata Adamkiewicz jest Członkiem Światowego Towarzystwa Endokrynologicznego. Swoje osiągnięcia w dziedzinie medycyny prezentowała na konferencjach w Polsce oraz na międzynarodowych zjazdach endokrynologicznych. Z jej inicjatywy powstało jedno z najnowocześniejszych w Polsce centrów konferencyjno-szkoleniowych – Narvil pod Warszawą. Członek Business Centre Club, Kapituły Biznesu przy Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Konwentu Politechniki Warszawskiej na lata 2016–2020. Jest promotorką polskiej przedsiębiorczości oraz rozwoju gospodarki poprzez innowacje – w ciągu ostatnich kilkunastu lat Adamed przeznaczył na działalność badawczo-rozwojową 1 mld zł. Małgorzata Adamkiewicz jest również Prezesem Fundacji Adamed powołanej w celu wspierania działalności naukowej i oświatowej w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych, a także z zakresu B+R. Jednym z kluczowych zadań Fundacji jest rozwój utalentowanej młodzieży uczestniczącej w programie naukowo-edukacyjnym ADAMED SmartUP. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
WOJCIECH KOSTRZEWA
Wiceprezes zarządu
Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy ITI oraz CEO Billon Group. Wojciech Kostrzewa jest absolwentem wydziału ekonomicznego Uniwersytetu w Kilonii w Niemczech. W latach 1988-1991 był pracownikiem naukowym Instytutu Gospodarki Światowej w Kilonii. W okresie 1989-1991 pełnił funkcję Doradcy Ministra Finansów, prof. Leszka Balcerowicza. W latach 1990-1995 był Prezesem Polskiego Banku Rozwoju S.A.. Od 1996 do 1998 był Wiceprezesem Zarządu BRE Banku S.A, a następnie, od 1998 do listopada 2004 - Prezesem Zarządu. Od 2002 do 2004 pełnił funkcję Członka Zarządu regionalnego Commerzbanku AG. Odpowiadał za całość operacji Commerzbanku na terenie Europy Środkowej i Wschodniej. Od 1999 związany z Grupą ITI jako członek Rady Dyrektorów, od 2005 pełni funkcję jej Prezesa i Dyrektora Generalnego. Od 2005 roku zasiada w Radzie Nadzorczej TVN S.A., pełniąc obecnie funkcję Zastępcy Przewodniczącego. W czerwcu 2012 został powołany do Rady Nadzorczej szwajcarskiej Grupy Stadler Rail, wiodącego europejskiego producenta pojazdów szynowych. W okresie 2004-2007 był Prezesem Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej. Od roku 2007 jest Wiceprezesem Konfederacji Lewiatan. Wojciech Kostrzewa jest członkiem Polskiej Rady Biznesu od 1995 roku. Od ponad 20 lat jest aktywnym uczestnikiem World Economic Forum.
JACEK OLECHOWSKI
Wiceprezes zarządu
Przedsiębiorca branży technologii i mediów. Jacek Olechowski działa na rynku technologii i mediów od 1996 roku. Jest kontrolującym akcjonariuszem i prezesem MEDIACAP SA – notowanej na GPW spółki pracującej dla ponad 300 klientów w Polsce, oraz właścicielem spółek zależnych: IQS, Scholz and Friends Warszawa, TalentMedia, Opinie.pl, Plastream, EMLab czy The Digitals. W przeszłości Olechowski współtworzył szereg firm, m.in. rankomat.pl (największa polska porównywarka ubezpieczeń) i Group One (wiodąca grupa marketingowa). Należąca do niego Posella Limited jest inwestorem na rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. Jacek Olechowski jest prezesem stowarzyszenia IAA Polska. W 2005 r. dołączył do grona Young Global Leaders przy WEF. Jest członkiem światowego zarządu Global Dignity – organizacji pro-bono założonej przez JE Haakona Księcia Koronnego Norwegii. Od 2017 r. jest wiceprezesem Polskiej Rady Biznesu. Olechowski, rocznik ‘77, jest magistrem Finansów i Bankowości SGH, absolwentem programu “Global Leadership and Public Policy for the 21st Century” Kennedy School of Government (Harvard University) oraz Georgetown Leadership Seminar 2010. Jest żonaty i ma dwóch synów.
MARIAN OWERKO
Wiceprezes zarządu
Współzałożyciel i Przewodniczący Rady Nadzorczej Bakalland S.A. Jest właścicielem takich marek jak Bakalland i Delecta. Poprzez Fundusz Solter Capital inwestuje w branżach: FMCG, nieruchomości i nowych technologii. Urodził się w 1970 roku, jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego SGH. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność na rzecz przedsiębiorczości.
PAWEŁ RYMARZ
Wiceprezes zarządu
Radca prawny oraz partner zarządzający warszawskiego biura Weil. Cieszy się renomą wybitnego specjalisty w dziedzinie prawa korporacyjnego, fuzji i przejęć oraz transakcji na rynkach kapitałowych. Doradzał przy największych akwizycjach i prywatyzacjach w Polsce, wielu krajowych i międzynarodowych publicznych ofertach papierów wartościowych oraz przy transakcjach niepublicznych inwestycji kapitałowych, również przy restrukturyzacjach szeregu najważniejszych polskich grup kapitałowych. Paweł Rymarz jest też arbitrem w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Komisja rewizyjna

Paweł Kastory
Członek komisji rewizyjnej
Paweł Kastory jest współzałożycielem Corporate Profiles (1991), jednej z pierwszych w Polsce agencji reklamowych, której dynamiczny rozwój pozwolił na stworzenie grupy firm skupionych wokół dzisiejszego DDB&tribal. Wspomniana grupa złożona z firm BNA (branding), CPC (doradztwo w zakresie marketingu), DDB&tribal (agencja reklamowa), Gutenberg Networks (produkcja reklamowa), OMG (grupa domów mediowych) tworzy jeden z największych zespołów działających w branży marketingu i reklamy w Polsce. Do jej obecnych klientów należą między innymi: Grupa Allegro, Kaspi Bank w Kazachstanie, McDonald‘s Polska, PKO Bank Polski, PZU, Tchibo, Unilever. Członek: Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR oraz Rady Fundacji Ronalda McDonalda. Wiceprzewodniczący Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Przewodniczący Rady Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
TOMASZ MIKOŁAJCZAK
Członek komisji rewizyjnej
Prywatny inwestor, który swoją działalność biznesową prowadzi głównie przez spółkę holdingową Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych S.A. Dokonuje inwestycji krótko- i średnioterminowych typu private equity. Inwestuje głównie w branże nieruchomości, teleinformatyczną, automatyki budowlanej i przemysłowej oraz spółki zajmujące się projektowaniem i budową infrastruktury. Od początku swojej działalności przeprowadził kilkanaście procesów prywatyzacyjnych jako inwestor strategiczny, uczestniczył również w przejęciach wielu firm oraz w procesach ich restrukturyzacji. Prywatnie inwestuje także na rynku kapitałowym oraz w instrumenty finansowe. Jest wychowawcą i promotorem wielu młodych przedsiębiorców, skutecznie działających w różnych obszarach polskiego rynku. Tomasz Mikołajczak to członek Rad Nadzorczych Kulczyk Investments S.A., Kulczyk Holding S.A., Polenergia Holding S.à.r.l. oraz CIECH S.A. Działa również w wielu organizacjach biznesowych, m.in w poznańskim Lions Club. Za wkład w transformację polskiej gospodarki został uhonorowany przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.
MICHAŁ SZRAMOWSKI
Członek komisji rewizyjnej
Pomysłodawca, współzałożyciel i Partner Zarządzający w grupie kapitałowej Universal Properties, działającej na rynku nieruchomości komercyjnych w całej Polsce od ponad 16 lat. Michał Szramowski jest również właścicielem i Prezesem Zarządu kancelarii inwestycyjnej MS Investments, która na zasadach private equity inwestuje bezpośrednio w udziały spółek, zarówno na polskim jak i zagranicznym rynku kapitałowym. MS Investments jest akcjonariuszem m.in. notowanej na GPW spółki OEX S.A., działającej w sektorze outsourcingu, obsługi procesów sprzedaży oraz usług dla e-commerce. Od 2016 Michał Szramowski zasiada w Radzie Nadzorczej spółki. W latach 1999–2008, pełnił wysokie funkcje menedżerskie w międzynarodowych firmach, m.in.: niemieckim koncernie Metro AG oraz holenderskiej grupie kapitałowej European Construction Consortium (ECC). Od połowy lat dziewięćdziesiątych pozostaje aktywnie zaangażowany w projekty inwestycyjne i deweloperskie na polu komercjalizacji, marketingu oraz finansów. Michał Szramowski jest absolwentem Wydziału Bankowości i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Sąd koleżeński

ROBERT BŁASZCZAK
Sąd koleżeński
Notariusz, wspólnik w kancelarii notarialnej w Warszawie działającej nieprzerwanie od 1990 roku. Robert Błaszczak jest również członkiem Komisji Ligi przy Ekstraklasie S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej Legii Warszawa, Sekcji Koszykówki S.A.. Działa także w samorządzie notarialnym. Od początku swojej działalności jako asesor, a następnie jako notariusz uczestniczył w przemianach własnościowych w kraju, obsługując Ministerstwo Skarbu Państwa przy prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i banków. Dokonywał czynności notarialnych niezbędnych do wprowadzania spółek do publicznego obrotu, prowadząc obsługę gmin i dzielnic warszawskich przy czynnościach pokomunalizacyjnych. Ukończył Wydział Prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie
TOMASZ GUTKOWSKI
SĄD KOLEŻEŃSKI
Przedsiębiorca, właściciel i udziałowiec spółek Duka Polska, HOUSE and more, Ogniochron, Zoo Factory, DLH Polska i Hefra. Od początku działalności biznesowej ukierunkowany na eksplorację nisz rynkowych i poszukiwanie nowych kierunków rozwoju, zgodnie z trendami gospodarczymi. Był aktywny m.in. w obszarach wyposażenia wnętrz, sprzętu AGD oraz pokrewnych. Obecnie, dzięki właściwym decyzjom biznesowym, zaufanej kadrze menedżerskiej oraz zdywersyfikowaniu działalności, aktywnie współtworzy pozytywny wizerunek polskiego biznesu na rynkach europejskich.
MAREK JANKOWSKI
Sąd koleżeński
Dr Małgorzata Durska
Dyrektor Generalna
m.durska@prb.pl
Socjolożka i ekonomistka. Stypendystka programów Fulbrighta (Indiana University i New York University), Erasmus Sigma i Departamentu Stanu USA. Wykładowczyni akademicka (w tym programów Executive MBA) i konsultantka w dziedzinie komunikacji i kultury biznesu z 3-letnim doświadczeniem na stanowisku dyrektora kreatywnego w międzynarodowej firmie reklamowej. Wieloletnia wicedyrektorka Instytutu Ameryk i Europy oraz Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, koordynatorka polsko-amerykańskiego programu przedsiębiorczości, współzałożycielka i pierwsza dyrektorka stowarzyszenia Polish Professional Women’s Network. Tłumaczka książek z kultury biznesu. Prywatnie: mama dwójki dorosłych dzieci, podróżniczka, blogerka, rowerzystka, wegetarianka i maniaczka dobrego kina.
Janusz Jankowiak
Główny Ekonomista
j.jankowiak@prb.pl
Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH), dwukrotny laureat konkursu NBP i Rzeczpospolitej na najlepszego analityka makroekonomicznego roku, stypendysta Komisji Europejskiej (Bruksela, Lizbona), współzałożyciel i członek pierwszego zarządu Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Biznesu. Współpracuje z Institute of International Finance w Waszyngtonie oraz The Conference Board. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Jan Burzyński
Główny Specjalista ds. Komunikacji
j.burzynski@prb.pl
Absolwent filozofii i kulturoznawstwa w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim; autor, redaktor i tłumacz kilkuset publikacji naukowych i popularyzatorskich w języku polskim i angielskim; w przeszłości specjalista ds. komunikacji przy biurze Prorektora ds. Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego; Managing Editor w polsko-amerykańskim magazynie naukowym „Eidos. A Journal for Philosophy of Culture”; współtwórca Obserwatorium Językowego Uniwersytetu Warszawskiego; dramaturg teatralny, wystawiał m.in. na deskach Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka w Warszawie, Teatru Polskiego w Poznaniu i Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.
Laura Czerniewska
Koordynatorka Biura
l.czerniewska@prb.pl
Absolwentka Filozofii na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, stypendystka programu Erasmus, z zamiłowania podróżniczka.

W czasie wolnym uczy się gry na fortepianie i teorii muzyki w Autorskiej Szkole Muzyki Rozrywkowej i Jazzu I i II st. im. Krzysztofa Komedy, uprawia sporty (najchętniej wodne), zanurza się w świat filmowy. W przeszłości Członek Zarządu Warszawskiego Towarzystwa Sportowego „DeSki”, z którym związana była od dziecka – na początku jako uczestniczka obozów narciarskich, poprzez wieloletnią karierę jako instruktorka narciarstwa aż do pozycji Członka w Zarządzie Stowarzyszenia. Równolegle przez kilka lat pracowała jako asystentka pośrednika handlowego dla amerykańskiej firmy Crate&Barrel.
Lidia Kołucka-Żuk
Pełnomocniczka Prezesa Zarządu PRB
l.kolucka@prb.pl
Ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Praktykę studencką odbyła w Hunton&Williams, renomowanej kancelarii prawnej w Polsce. W Fundacji Forda, odpowiadała za programy grantowe w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Następnie związała się z Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, gdzie była odpowiedzialna za zarządzanie CEE Trust i nadzorowanie jego działalności prawnej i finansowej, oraz za planowanie, implementację i monitoring Programów CEE Trust w Polsce, Czechach, Słowacji, Bułgarii, Rumunii i na Węgrzech. W latach 2008-2012 pełniła funkcję doradcy strategicznego Premiera RP w sprawach związanych z administracją publiczną, relacjami państwo-obywatel, dialogiem społecznym, big data i agendą cyfrową. Jest współautorką raportów: Polska 2030 i Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Członkini Rady ds. Cyfryzacji przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji 1. kadencji. Zasiada także w radach Fundacji Nowoczesna Polska oraz Fundacji Panoptykon. W 2013 r. wybrana do grona Yale World Fellows. Od maja 2014 r. pełni funkcję Pełnomocniczki Zarządu firmy Pelion S.A.. Z Polską Radą Biznesu związana od 2015 roku.
Katarzyna Dubno
Pełnomocniczka Zarządu PRB ds. Promocji Przedsiębiorczości
katarzyna.dubno@adamed.com.pl
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz podyplomowych studiów we Francuskim Instytucie Zarządzania. Aktualnie Dyrektor Działu Relacji Zewnętrznych i Ekonomiki Zdrowia w firmie Adamed – wiodącej polskiej firmie farmaceutyczno-biotechnologicznej. Członek Zarządu Fundacji Adamed, której flagowym programem jest Adamed SmartUP – program dla młodzieży uzdolnionej w kierunku nauk ścisłych i przyrodniczych. Członek Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. Od 2015 r. związana z Polską Radą Biznesu, w której odpowiada za program promowania przedsiębiorczości. Prywatnie pasjonatka nurkowania i dumna posiadaczka tytułu Divemaster PADI.
1992
1993
1995
1999
2004
2008
2012
2015

Powstanie Polskiej Rady Biznesu

W Warszawie odbyło się spotkanie, na którym podjęto decyzję o powołaniu Polskiej Rady Biznesu, a miesiąc później – posiedzenie założycielskie. Impulsem do powstania PRB było przekonanie, że polski biznes w nowych warunkach wolnorynkowej i demokratycznej Polski potrzebuje silnej i wiarygodnej reprezentacji.

Pierwsze Walne Zgromadzenie Polskiej Rady Biznesu

Podczas I Walnego Zgromadzenia Polskiej Rady Biznesu opublikowane zostały pierwsze dokumenty sygnowane przez Radę: „Memoriał Polskiej Rady Biznesu – Warunki nowego ładu gospodarczego” oraz „Memorandum w sprawie wsi i gospodarki żywnościowej”.

Porozumienie dla gospodarki

Polska Rada Biznesu, Konfederacja Pracodawców Polskich oraz Business Centre Club podpisały „Porozumienie dla gospodarki”.

Powołanie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych

Członkowie Polskiej Rady Biznesu uznając konieczność właściwej reprezentacji pracodawców prywatnych powołali do życia nową organizację – Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych. W tym samym roku Biuro i Klub Polskiej Rady Biznesu przeniosły się do swojej obecnej siedziby w Pałacu Sobańskich w Alejach Ujazdowskich w Warszawie.

Pierwsza edycja Programu Kariera

Polska Rada Biznesu zainicjowała Program Kariera, prestiżowy program płatnych staży w firmach członków PRB skierowany do studentów i młodych absolwentów wyższych uczelni w Polsce.

Połączenie z Radą Menedżerów i Przedsiębiorców

Polska Rada Biznesu połączyła się ze stowarzyszeniem Rada Menedżerów i Przedsiębiorców.

Ustanowienie Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta

Po raz pierwszy wręczona została Nagroda Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta w kategoriach „Sukces”, „Wizja i innowacje” oraz „Działalność społeczna”.

PRB stawia na rozwój przedsiębiorczości

Sformułowany został najważniejszy element misji Polskiej Rady Biznesu: „wzrost gospodarczy poprzez rozwój przedsiębiorczości”. Uruchomiono również nowe programy: Rozmowy o Państwie, Dobre Prawo i Promocja Przedsiębiorczości.

aktualności

raporty Polskiej Rady Biznesu^