Znamy finalistów 12. edycji Nagrody PRB

WIĘCEJ

Akcja Marszałka Senatu i PRB dla Ukrainy

WIĘCEJ

Apel PRB ws. zatrzymania Tomasza Misiaka

WIĘCEJ

Rada Przedsiębiorczości ws. zatrzymania Macieja Wituckiego

WIĘCEJ

Nagrody PRB wręczone!

WIĘCEJ

Przedsiębiorcy z pomocą dla Ukrainy

WIĘCEJ

Przedsiębiorcy w pandemii a „Polski ład”

Webinar PRB i Polityki Insight

ZOBACZ NAGRANIE

Laureaci Nagrody PRB 2021

Znamy zwycięzców 10. edycji

WIĘCEJ

działania programowe

o nas

Polska Rada Biznesu to organizacja zrzeszająca właścicieli i kluczowych menedżerów największych polskich przedsiębiorstw oraz firm międzynarodowych działających w Polsce. Członkowie PRB reprezentują większość sektorów gospodarki. W 2022 r. organizacja obchodzi swoje 30-lecie.

Polska Rada Biznesu:

 • działa na rzecz wzmocnienia polskiej gospodarki i promocji idei przedsiębiorczości
 • tworzy przestrzeń dla współdziałania ludzi biznesu oraz ich udziału w debacie publicznej
 • jest partnerem organizacji społecznych i instytucji administracji publicznej w działaniu na rzecz budowy silnej gospodarki i sprawnego państwa

Kluczowe postulaty Polskiej Rady Biznesu:

 • Pełne przestrzeganie zasad demokratycznego państwa prawnego
 • Sprawne państwo, które wspiera rozwój przedsiębiorczości
 • Przejrzysty proces stanowienia prawa oparty o rzetelną ocenę skutków gospodarczych
 • Gwarancje wolności gospodarczej i prawa własności
 • Długookresowy, zrównoważony wzrost polskiej gospodarki
 • Przyjazny klimat dla przedsiębiorczości
 • Prostsze podatki stymulujące rozwój, innowacje oraz inwestycje

Walne Zgromadzenie

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, zwoływane co najmniej raz w roku, które:

 • zmienia Statut Stowarzyszenia
 • ustala główne kierunki działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia
 • powołuje i odwołuje Prezesa i Wiceprezesów Zarządu
 • powołuje i odwołuje członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 • udziela absolutorium członkom wybieralnych władz
 • określa wysokość składek członkowskich
 • rozpatruje odwołania od decyzji innych władz w sprawach członkowskich

Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd tworzą Prezes i od 2 do 6 Wiceprezesów. Zarząd:

 • jest upoważniony do ogłaszania stanowiska Stowarzyszenia oraz prezentowania jego opinii
 • opiniuje kandydatów na członków Stowarzyszenia oraz dokonuje skreślenia z listy członków Stowarzyszenia w przypadkach określonych w Statucie
 • przygotowuje projekt uchwał rezolucji
 • zarządza pracą Biura Administracyjnego Stowarzyszenia

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej, bada działalność finansową Stowarzyszenia i składa sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu.

Sąd Koleżeński

Sąd Koleżeński rozpatruje wnioski dotyczące spraw Stowarzyszenia i jego członków.

Zarząd

WOJCIECH KOSTRZEWA
Prezes Zarządu
Menedżer i przedsiębiorca, anioł biznesu. Obecnie udziałowiec i CEO Billon Group, właściciel i przewodniczący rad nadzorczych Wydawnictwa Pascal oraz Poland Investments, butikowej firmy doradczej M&A.

Wojciech Kostrzewa jest absolwentem wydziału ekonomicznego Uniwersytetu w Kilonii w Niemczech. W latach 1984–1991 był asystentem na Uniwersytecie Christiana Albrechta, a następnie pracownikiem naukowym Instytutu Gospodarki Światowej w Kilonii. W okresie 1989–1991 pełnił funkcję Doradcy Ministra Finansów, prof. Leszka Balcerowicza. W latach 1990–1995 był prezesem Polskiego Banku Rozwoju S.A. W latach 1996–1998 był wiceprezesem zarządu BRE Banku S.A. (obecny mBank), a następnie, od 1998 r. do listopada 2004 r. – prezesem zarządu. W latach 2002–2004 pełnił funkcję członka zarządu regionalnego Commerzbanku AG. Odpowiadał za całość operacji Commerzbanku na terenie Europy Środkowej i Wschodniej. Od 1999 r. był związany z Grupą ITI jako członek rady dyrektorów, a w latach 2005–2018 pełnił funkcję jej prezesa i dyrektora generalnego. W latach 2005–2017 był przewodniczącym i wiceprzewodniczącym rady nadzorczej TVN. W 2012 r. został powołany do rady nadzorczej szwajcarskiej Grupy Stadler Rail, wiodącego europejskiego producenta pojazdów szynowych. W 2017 r. dołączył do rady nadzorczej spółek ubezpieczeniowych Grupy Ergo Hestia, a w 2020 r. został członkiem rady nadzorczej Canal+ Polska.

W okresie 2004–2007 był Prezesem Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej. W latach 2007–2020 był wiceprezydentem Konfederacji Lewiatan, w 2020 r. został członkiem jej Rady Głównej. Wieloletni aktywny uczestnik World Economic Forum. Od 1995 r. członek Polskiej Rady Biznesu, w latach 2015–2019 wiceprezes stowarzyszenia.
DR N. MED. MAŁGORZATA ADAMKIEWICZ
Wiceprezes zarządu
Przewodnicząca Rady Nadzorczej i współwłaścicielka Adamed Pharma S.A. Inicjatorka prac nad innowacjami w Polsce, promotorka współpracy biznesu z nauką, jako filaru rozwoju polskiej gospodarki. W ramach działalności społecznej rozwija i wspiera młode talenty.

Doktor nauk medycznych, absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie oraz The Stockholm School of Economics Executive Educations. Posiada specjalizację pierwszego i drugiego stopnia z chorób wewnętrznych oraz endokrynologii. Jest Członkiem Światowego Towarzystwa Endokrynologicznego. Karierę zawodową rozpoczęła pracując jako lekarz w Klinice Endokrynologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Posiada publikacje naukowe, swoje osiągnięcia prezentowała na konferencjach w Polsce oraz za granicą.

Związana z firmą Adamed od początku jej istnienia. Zainicjowała badania nad innowacyjnymi lekami. Promotorka polskiej przedsiębiorczości oraz rozwoju gospodarki poprzez innowacje i ekspansję międzynarodową. Adamed obecny jest na kilkudziesięciu rynkach świata, posiada 9 przedstawicielstw zagranicznych oraz trzy zakłady produkcyjne – dwa w Polsce oraz jeden w Wietnamie.

Z jej inicjatywy powstała w 2014 r. Fundacja Adamed, która od początku wspiera rozwój utalentowanej młodzieży oraz popularyzuje nauki ścisłe przyrodnicze w ramach programu ADAMED SmartUP. Dotychczas do programu zarejestrowało się prawie 50 tys. uczniów. W 2020 r. w ramach Fundacji został uruchomiony projekt Adamed Expert Fundacja, którego celem jest popularyzacja eksperckiej wiedzy na temat wyzwań współczesnej medycyny.

Jest też pomysłodawczynią i współwłaścicielką jednego z największych w Polsce centrów konferencyjno-szkoleniowych – Narvil pod
Warszawą.

W latach 2013–2015 Członek Rady Nadzorczej Banku PKO S.A. W latach 2019-2020 zasiadała w Radzie Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2013 r. została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, a w 2019 r. Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości przyznawanym osobom zasłużonym dla polskiej gospodarki.
ZBIGNIEW JAKUBAS
Wiceprezes zarządu
Przedsiębiorca, biznesmen i inwestor. Z fiskusem rozlicza się w Polsce. Spółki przez niego kontrolowane zatrudniają około 12 tysięcy osób. Rocznie odprowadzają około 100 mln zł podatków. Angażuje się w inicjatywy mające na celu wzmocnienie potencjału polskiej gospodarki i ułatwiające polskim przedsiębiorcom ekspansję zagraniczną. Twórca Grupy Kapitałowej, która grupuje rodzime spółki.

Jedną z najważniejszych inwestycji Zbigniewa Jakubasa jest Mennica Polska SA zajmująca się produkcją monet obiegowych i kolekcjonerskich na potrzeby polskiego i zagranicznych rynków. Mennica jest ponadto liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej. Obecnie w skład portfela inwestycyjnego biznesmena wchodzą m.in. spółki z branży kolejowej (Newag), deweloperskiej (Wartico Invest), budowlanej (Energopol Warszawa oraz Centrum Nowoczesnych Technologii), hotelowej, tekstylnej, a nawet filmowej.

Zbigniew Jakubas działalność gospodarczą w Polsce rozpoczął ponad 40 lat temu w 1978 roku, a pierwszą firmę produkcyjną, zajmującą się produkcją odzieży, założył już w 1983 roku. W przeszłości był właścicielem spółek zajmujących się m.in. montażem komputerów, produkcją wody mineralnej, wydawaniem prasy. Z sukcesem przejmował i rozwijał wiele firm wymagających restrukturyzacji.
TERESA MOKRYSZ
Wiceprezes Zarządu
Ekonomistka, przedsiębiorca. Niewielką rodzinną firmę przekształciła w międzynarodową Grupę Mokate, z kilkunastoma przedsiębiorstwami w Europie i Azji. Wykreowała markę „MOKATE”, która jest dziś jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli polskiego biznesu na świecie. Dzięki wieloletniemu inwestowaniu wprowadziła Mokate do czołówki polskich producentów żywności, koncentrując się na kawach, herbatach, komplementarnych wyrobach cukierniczych oraz na półproduktach dla przemysłu spożywczego. Wybudowała od podstaw kombinaty produkcyjne w Ustroniu i Żorach, rozbudowała i zmodernizowała zakład Mokate w Czechach. Ustanowiła priorytet dla jakości i innowacji, konsekwentnie realizuje strategię proeksportową, zapewniając rosnący udział produktów z portfolio Mokate na rynkach wszystkich kontynentów.

Teresa Mokrysz podtrzymuje tradycyjne wartości firmy rodzinnej, opartej na bazie wyłącznie polskiego kapitału. Obecnie swoim głosem doradczym aktywnie wspiera działalność biznesową dzieci – Adama (prezesa Grupy Mokate) i Sylwii (prokurent w Zarządzie), które jako czwarte pokolenie rodziny Mokryszów zarządzają Grupą Mokate. Znajduje uznanie w kraju i za granicą. Została wyróżniona m.in. tytułem „Najbardziej Przedsiębiorczej Kobiety Świata”, przyznawanym przez Międzynarodową Fundację Przedsiębiorczości Kobiet z Los Angeles. Otrzymała szereg prestiżowych odznaczeń i nagród, w tym Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski nadany przez Prezydenta RP.

Czynnie uczestniczy w życiu społecznym i gospodarczym kraju. Interesuje się praktyką i teorią zarządzania oraz ekonomii. Ukończyła studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej, publikuje i wypowiada się na tematy związane z Jej zainteresowaniami. Zajmuje również poczesne miejsce w krajowych i zagranicznych monografiach z dziedziny biznesu. Od wielu lat jest członkiem Polskiej Rady Biznesu. Patronuje wielu przedsięwzięciom ze sfery kultury i nauki, wspomaga materialnie funkcjonowanie placówek służby zdrowia, domów opieki, szkół.

Mieszka wraz z rodziną w Ustroniu. Czuje się mocno związana z regionem i Beskidem Śląskim, które promuje i wspiera, jako swoją „małą ojczyznę”, wyjątkowo urokliwą i zasłużoną dla Polski.
JACEK OLECHOWSKI
Wiceprezes zarządu
Przedsiębiorca branży technologii i mediów. Jacek Olechowski działa na rynku technologii i mediów od 1996 roku. Jest kontrolującym akcjonariuszem i prezesem MEDIACAP SA – notowanej na GPW spółki pracującej dla ponad 300 klientów w Polsce, oraz właścicielem spółek zależnych: IQS, Scholz and Friends Warszawa, TalentMedia, Opinie.pl, Plastream, EMLab czy The Digitals. W przeszłości Olechowski współtworzył szereg firm, m.in. rankomat.pl (największa polska porównywarka ubezpieczeń) i Group One (wiodąca grupa marketingowa). Należąca do niego Posella Limited jest inwestorem na rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. Jacek Olechowski jest prezesem stowarzyszenia IAA Polska. W 2005 r. dołączył do grona Young Global Leaders przy WEF. Jest członkiem światowego zarządu Global Dignity – organizacji pro-bono założonej przez JE Haakona Księcia Koronnego Norwegii. Od 2017 r. jest wiceprezesem Polskiej Rady Biznesu. Olechowski, rocznik ‘77, jest magistrem Finansów i Bankowości SGH, absolwentem programu “Global Leadership and Public Policy for the 21st Century” Kennedy School of Government (Harvard University) oraz Georgetown Leadership Seminar 2010. Jest żonaty i ma dwóch synów.
MARIAN OWERKO
Wiceprezes zarządu
Założyciel i Prezes Zarządu Bakalland Sp. z o.o., właściciel funduszu UNO Capital. Inwestor w branżach: FMCG, medycyna, branża budowlana, nowe technologie. Urodził się w 1970 roku, absolwent SGH wydziału Handlu Zagranicznego.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność na rzecz przedsiębiorczości w naszym kraju.

Od 2009 roku Wiceprezes Zarządu Polskiej Rady Biznesu.
MAREK ŻOŁĘDZIOWSKI
Wiceprezes zarządu
Jest współwłaścicielem Group One, największej niezależnej grupy komunikacji marketingowej w Polsce. Grupa zatrudnia ponad 600 osób. W 2021 r. osiągnęła przychody, które przekroczyły 700 mln zł. Group One oferuje kompleksową obsługę marketingową. W ramach grupy, pod szyldem „House of Communication”, działa 15 spółek, które współpracują ze sobą, realizując cele biznesowe klientów. Wśród nich działają domy mediowe Value Media i Mediaplus, które w 2021 r. zostały umieszczone w polskiej edycji najważniejszego rankingu branżowego RECMA w top 3 domów mediowych w kraju. Mediaplus otrzymał też na początku 2021 roku wyróżnienie Sukces Roku – przyznawane przez miesięcznik Press.

W ramach Group One funkcjonują też dwie agencje kreatywne Change/Serviceplan i GONG. Ta ostatnia została wyróżniona tytułem Digitalowej Agencji Roku trzy razy z rzędu – w latach 2018, 2019 i 2020. GONG jest również od 2020 roku jednym z 6 światowych hubów produkcyjnych dla grupy Serviceplan. SalesTube to z kolei największa w CEE agencja martech ze specjalizacją e-commerce, wyróżniona tytułem Digitalowej Agencji Roku 2021 przez branżowy tytuł MMiP.

SalesTube oferuje pełną obsługę klientów prowadzących biznes online. Od kierowania skutecznego trafficu na strony transakcyjne, przez budowę e-commerce’ów i ich optymalizację, po zarządzanie jakością danych. W 2021 r. klienci e-commerce SalesTube odpowiadali za ponad 10% obrotów całego rynku w Polsce. SalesTube jest też resellerem kluczowych produktów Google – jest jedną z zaledwie 5 firm na świecie posiadających pełną certyfikację Google Marketing Platform. Od 2021 roku jest też pierwszą agencją marketingową w Polsce ze statusem partnera Salesforce, światowego giganta rozwiązań CRM.Magazyn Media Marketing Polska przyznał Salestube tytuł Agencji Mediowej Roku 2021.

W ramach Group One funkcjonują też: RL Media, Dom Mediowy stworzony wspólnie z Robertem Lewandowskim, MediaReady – spółka produkująca content video do internetu, GetLouder! – agencja eventowa i Labcon – agencja contentowa specjalizująca się m.in. we współpracy z influencerami. W 2021 roku grupa przejęła wraz z partnerami z Niemiec kontrolny pakiet we wrocławskim software house, który od czerwca 2021 działa pod międzynarodowym szyldem hmmh. W 2021 roku powstał też TechNest – spółka zajmująca się technicznym supportem klientów grupy Serviceplan na ponad 130 rynkach. Grupa też powiększyła się o GrowNow, firmę zapewniającą full service klientom chcącym sprzedawać swoje produkty na zagranicznych „marketplace'ach”, takich jak Amazon jak i MediaNest wspierający klientów grupy Serviceplan w usługach z zakresu Social Media i Media Performance na kilkunastu rynkach europejskich.

Od 2013 r., kiedy powstała Group One, czyli w zaledwie 8 lat, grupa zdobyła 53 nagrody EFFIE, które wyróżniają najbardziej skuteczne rozwiązania komunikacyjne w branży marketingowej.

W 2016 r. strategicznym, mniejszościowym akcjonariuszem Group One została grupa Serviceplan – największa grupa komunikacji marketingowej w Niemczech, jednocześnie największa niezależna sieć w Europie, z 35 biurami na świecie, m.in. w Nowym Jorku, Pekinie, Szanghaju, Seulu, Mumbaju i Dubaju. Grupa Serviceplan wywodzi się z Monachium, zatrudnia ponad 4000 ludzi i w 2021 roku wypracowała ponad 550 mln euro marży brutto. Oprócz opisanej powyżej działalności operacyjnej Group One jest też udziałowcem funduszu ArkleyBrinc VC, który inwestuje w start-upy oparte na nowych technologiach z obszaru IOT. Marek Żołędziowski jest również współwłaścicielem jednego z największych w Polsce e-commerce w branży Pet Care. W 2021 r. przychody FERA.PL przekroczyły 170 mln zł.

Komisja rewizyjna

Krzysztof Kulig
Członek komisji rewizyjnej
Krzysztof Kulig posiada 18-letnie doświadczenie w private equity oraz na rynkach kapitałowych. Obecnie jest Senior Partnerem oraz współwłaścicielem w firmie Innova Capital, należącej do czołówki funduszy private equity, inwestujących w segmencie średnich przedsiębiorstw w Europie Środkowej.

W funduszu Innova Krzysztof odpowiada m.in. za rozwój inwestycji w usługi finansowe i B2B w całym regionie, a także za utrzymywanie relacji z partnerami biznesowymi spółki oraz inwestorami. Krzysztof posiada wieloletnie doświadczenie na europejskim rynku private equity i może pochwalić się udokumentowanym aktywnym uczestnictwem w szeregu transakcji w całym regionie. Jest także odpowiedzialny za pozyskiwanie kapitału dla funduszu (fundraising). Krzysztof prowadził lub nadzorował inwestycje m.in. w takich firmach jak: Polcard, Meritum, Expander, Provus, PEKAES i PeP. Obecnie zasiada w Zarządach następujących spółek: Neomedic, PEKAES i PeP.

Zanim dołączył do Innova pełnił funkcję Wiceprezesa i Dyrektora Zarządzającego w Euronet Services Poland. Wcześniej pracował na stanowisku Głównego Konsultanta i Kierownika w firmie Heidrick & Struggles, gdzie zajmował się operacjami w sektorach e biznesu i usług profesjonalnych.

Krzysztof posiada dyplom MBA z Uniwersytetu Calgary w Kanadzie. Jest również absolwentem Uniwersytetu Kent w Canterbury w Anglii.

Od 2021 roku jest Przewodniczącym Kapituły Nagrody Polskiej Rady Biznesu.
MARCIN RYWIN
Członek komisji rewizyjnej
Założyciel i Partner Zarządzający Funduszu Solter Capital. Fundusz zajmuje się inwestowaniem w perspektywiczne gałęzie gospodarki. Strategią Solter Capital jest przejmowanie lub tworzenie przedsiębiorstw działających w rozwojowych branżach, również wymagających głębokiej restrukturyzacji i dofinansowania. Fundusz koncentruje się na przedsięwzięciach na rynku nieruchomości, FMCG, wyposażenia wnętrz oraz usług finansowych. Obecnie Solter Capital ma pod swoją kontrolą ponad 100 mln EUR w aktywach. Członek Rad Nadzorczych wielu spółek, m.in. Bakalland S.A i Wiko S.A.
MICHAŁ SZRAMOWSKI
Członek komisji rewizyjnej
Pomysłodawca, współzałożyciel i Partner Zarządzający w grupie kapitałowej Universal Properties, działającej na rynku nieruchomości komercyjnych w całej Polsce od ponad 16 lat. Michał Szramowski jest również właścicielem i Prezesem Zarządu kancelarii inwestycyjnej MS Investments, która na zasadach private equity inwestuje bezpośrednio w udziały spółek, zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku kapitałowym. MS Investments jest akcjonariuszem m.in. notowanej na GPW spółki OEX S.A., działającej w sektorze outsourcingu, obsługi procesów sprzedaży oraz usług dla e-commerce. Od 2016 Michał Szramowski zasiada w Radzie Nadzorczej spółki. W latach 1999–2008, pełnił wysokie funkcje menedżerskie w międzynarodowych firmach, m.in.: niemieckim koncernie Metro AG oraz holenderskiej grupie kapitałowej European Construction Consortium (ECC). Od połowy lat dziewięćdziesiątych pozostaje aktywnie zaangażowany w projekty inwestycyjne i deweloperskie na polu komercjalizacji, marketingu oraz finansów. Michał Szramowski jest absolwentem Wydziału Bankowości i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Sąd koleżeński

ROBERT BŁASZCZAK
Sąd koleżeński
Notariusz, wspólnik w kancelarii notarialnej w Warszawie działającej nieprzerwanie od 1990 roku. Robert Błaszczak jest również członkiem Komisji Ligi przy Ekstraklasie S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej Legii Warszawa, Sekcji Koszykówki S.A. Działa także w samorządzie notarialnym. Od początku swojej działalności jako asesor, a następnie jako notariusz uczestniczył w przemianach własnościowych w kraju, obsługując Ministerstwo Skarbu Państwa przy prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i banków. Dokonywał czynności notarialnych niezbędnych do wprowadzania spółek do publicznego obrotu, prowadząc obsługę gmin i dzielnic warszawskich przy czynnościach pokomunalizacyjnych. Ukończył Wydział Prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie.
TOMASZ GUTKOWSKI
SĄD KOLEŻEŃSKI
Przedsiębiorca, właściciel i udziałowiec spółek Duka Polska, HOUSE and more, Ogniochron, Zoo Factory, DLH Polska i Hefra. Od początku działalności biznesowej ukierunkowany na eksplorację nisz rynkowych i poszukiwanie nowych kierunków rozwoju, zgodnie z trendami gospodarczymi. Był aktywny m.in. w obszarach wyposażenia wnętrz, sprzętu AGD oraz pokrewnych. Obecnie, dzięki właściwym decyzjom biznesowym, zaufanej kadrze menedżerskiej oraz zdywersyfikowaniu działalności, aktywnie współtworzy pozytywny wizerunek polskiego biznesu na rynkach europejskich.
MAREK JANKOWSKI
Sąd koleżeński
Absolwent SGH rozpoczął pracę w Ernst&Young, po czym współtworzył firmę rodzinną, Fire Max Sp. z o .o.

Fire Max sp. z o.o.to największy w Polsce i jeden z liczących się w Europie dostawca sprzętu specjalistycznego dla sektora public safety, której marek Jankowski jest prezesem i właścicielem. Dzięki rozwojowi FM udało się zainwestować w branże i firmy pokrewne takie jak na przykład Ogniochron SA, lider w Polsce i jeden z największych w Europie producentów sprzętu gaśniczego. Poza tym dzięki stworzeniu Fire Max Fund, którego właścicielem jest FM, Marek Jankowski mógł zainwestować w inne branże, takie jak hotelarstwo Hotel Siedlisko Morena na Mazurach, branżę alkoholową Browar Tęczynek i Przyjazne Państwo, którego twórcą jest Janusz Palikot, specjalistyczny e-commerce Remiza.PL, nowoczesne systemy dekontaminacji Decontex czy wreszcie branżę kosmetyczną Miracullum.

Marek Jankowski przez FMF utworzył spółki zależne działające w branży bezpieczeństwa na Słowacji i Słowenii. Jest wielkim amatorem tenisa i żeglarstwa.
Dr Małgorzata Durska
Dyrektor Generalna
m.durska@prb.pl
Socjolożka i ekonomistka. Stypendystka programów Fulbrighta (Indiana University i New York University), Erasmus Sigma i Departamentu Stanu USA. Wykładowczyni akademicka (w tym programów Executive MBA) i konsultantka w dziedzinie komunikacji i kultury biznesu z 3-letnim doświadczeniem na stanowisku dyrektora kreatywnego w międzynarodowej firmie reklamowej. Wieloletnia wicedyrektorka Instytutu Ameryk i Europy oraz Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, koordynatorka polsko-amerykańskiego programu przedsiębiorczości, współzałożycielka i pierwsza dyrektorka stowarzyszenia Polish Professional Women’s Network. Tłumaczka książek z kultury biznesu. Prywatnie: mama dwójki dorosłych dzieci, podróżniczka, blogerka, rowerzystka, wegetarianka i maniaczka dobrego kina.
Janusz Jankowiak
Główny Ekonomista
j.jankowiak@prb.pl
Ekonomista, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH), dwukrotny laureat konkursu NBP i Rzeczpospolitej na najlepszego analityka makroekonomicznego roku. Pełni funkcję głównego ekonomisty Polskiej Rady Biznesu. Stypendysta Komisji Europejskiej (Bruksela, Lizbona), współzałożyciel i członek pierwszego zarządu Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Biznesu. Jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego NWAI. Zasiadał w radach nadzorczych MAK Investment i TFI Legg Mason. Pracował w Fundacji Naukowej Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Od roku 2000 w sektorze komercyjnym na stanowiskach głównego ekonomisty – początkowo w Westdeutsche Landesbank, a w latach 2001-2006 w BRE Banku. Doradzał społecznie wicepremierowi-ministrowi gospodarki Jerzemu Hausnerowi. Do czasu rezygnacji, jesienią 2008 roku, wchodził w skład Zespołu Strategicznych Doradców Prezesa Rady Ministrów, Donalda Tuska, sprawując tę funkcję społecznie. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Jan Burzyński
Główny Specjalista ds. Komunikacji
j.burzynski@prb.pl
Specjalista od komunikacji, User Experience Writer. Współpracuje z dużymi przedsiębiorstwami i korporacjami przy polsko- i angielskojęzycznych aplikacjach i serwisach www. Przedsiębiorca, współtworzy firmy w branżach specjalistycznych tłumaczeń anglojęzycznych (Active Communication & Translation), gier wideo (Deep Dive) i podcastów (Move Me Media). W przeszłości językoznawca, współtwórca i wieloletni redaktor Obserwatorium Językowego Uniwersytetu Warszawskiego, cyfrowej platformy badawczej poświęconej najnowszym polskim słowom. Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH) Uniwersytetu Warszawskiego.
Karolina Szocińska
Koordynatorka Biura
k.szocinska@prb.pl
Office managerka, koordynatorka projektów i organizatorka wydarzeń z szerokim doświadczeniem w sektorze prywatnym. Absolwentka Wydziałów Lingwistyki Stosowanej i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Swobodnie posługuje się angielskim i rosyjskim. Jej doświadczenie obejmuje m.in. pracę w polskim oddziale firmy China Railway Engineering Corporation (CREC), gdzie pełniła funkcję office managerki. Prywatnie podróżniczka i wielbicielka długich górskich wędrówek.
Katarzyna Dubno
Pełnomocniczka Zarządu PRB ds. Promocji Przedsiębiorczości
katarzyna.dubno@adamed.com.pl
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz podyplomowych studiów we Francuskim Instytucie Zarządzania. Aktualnie Dyrektor Działu Relacji Zewnętrznych i Ekonomiki Zdrowia w firmie Adamed – wiodącej polskiej firmie farmaceutyczno-biotechnologicznej. Członek Zarządu Fundacji Adamed, której flagowym programem jest Adamed SmartUP – program dla młodzieży uzdolnionej w kierunku nauk ścisłych i przyrodniczych. Członek Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. Od 2015 r. związana z Polską Radą Biznesu, w której odpowiada za program promowania przedsiębiorczości. Prywatnie pasjonatka nurkowania i dumna posiadaczka tytułu Divemaster PADI.
1992
1993
1995
1999
2004
2008
2012
2015
2017

Powstanie Polskiej Rady Biznesu

W Warszawie odbyło się spotkanie, na którym podjęto decyzję o powołaniu Polskiej Rady Biznesu, a miesiąc później – posiedzenie założycielskie. Impulsem do powstania PRB było przekonanie, że polski biznes w nowych warunkach wolnorynkowej i demokratycznej Polski potrzebuje silnej i wiarygodnej reprezentacji.

Pierwsze Walne Zgromadzenie Polskiej Rady Biznesu

Podczas I Walnego Zgromadzenia Polskiej Rady Biznesu opublikowane zostały pierwsze dokumenty sygnowane przez Radę: „Memoriał Polskiej Rady Biznesu – Warunki nowego ładu gospodarczego” oraz „Memorandum w sprawie wsi i gospodarki żywnościowej”.

Porozumienie dla gospodarki

Polska Rada Biznesu, Konfederacja Pracodawców Polskich oraz Business Centre Club podpisały „Porozumienie dla gospodarki”.

Powołanie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych

Członkowie Polskiej Rady Biznesu uznając konieczność właściwej reprezentacji pracodawców prywatnych powołali do życia nową organizację – Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych. W tym samym roku Biuro i Klub Polskiej Rady Biznesu przeniosły się do swojej obecnej siedziby w Pałacu Sobańskich w Alejach Ujazdowskich w Warszawie.

Pierwsza edycja Programu Kariera

Polska Rada Biznesu zainicjowała Program Kariera, prestiżowy program płatnych staży w firmach członków PRB skierowany do studentów i młodych absolwentów wyższych uczelni w Polsce.

Połączenie z Radą Menedżerów i Przedsiębiorców

Polska Rada Biznesu połączyła się ze stowarzyszeniem Rada Menedżerów i Przedsiębiorców.

Ustanowienie Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta

Po raz pierwszy wręczona została Nagroda Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta w kategoriach „Sukces”, „Wizja i innowacje” oraz „Działalność społeczna”.

PRB stawia na rozwój przedsiębiorczości

Sformułowany został najważniejszy element misji Polskiej Rady Biznesu: „wzrost gospodarczy poprzez rozwój przedsiębiorczości”. Uruchomiono również nowe programy: Rozmowy o Państwie, Dobre Prawo i Promocja Przedsiębiorczości.

PRB 25

Polska Rada Biznesu obchodzi 25-lecie swojego istnienia.

aktualności

raporty Polskiej Rady Biznesu

en/pl


^