Antycovidowy apel Polskiej Rady Biznesu do rządu, pracodawców i wszystkich obywateli

W ostatnich tygodniach obserwujemy dynamiczny wzrost zakażeń na terenie naszego kraju. Tylko podjęcie natychmiastowych kroków uchroni nas przed dramatycznym rozwojem sytuacji i paraliżem gospodarki oraz służby zdrowia. Tymi krokami nie mają być ograniczenia w funkcjonowaniu Państwa, ale tylko – i aż – przestrzeganie obecnie obowiązujących zasad, które masowo są lekceważone.

W marcu, kiedy mieliśmy kilkadziesiąt zachorowań dziennie, nawet wstęp do lasów był zabroniony. Obecnie, kiedy dochodzimy do 2 tysięcy zachorowań dziennie, w najlepsze otwarte są kluby nocne,
a w niektórych restauracjach nawet kelnerzy nie noszą masek. Niestety, jako społeczeństwo nie zdajemy egzaminu i łamiąc obowiązujące przepisy narażamy na utratę zdrowia i życia siebie i inne osoby w naszym otoczeniu. Przykładem dyscypliny i godnej naśladowania postawy są mieszkańcy niemal dwumilionowego, wyjątkowo gęsto zaludnionego Manhattanu, w którym liczba zachorowań spadła do kilkudziesięciu dziennie. Na Manhattanie noszenie masek jest obowiązkowe i bezwzględnie przestrzegane w całej przestrzeni publicznej.

Dlatego apelujemy do Rządu o zaostrzenie polityki przestrzegania zasad antycovidowych, które obowiązują w naszym kraju tylko w teorii. Apel ten kierujemy też do wszystkich pracodawców, którzy – zgodnie z obowiązującymi przepisami – są odpowiedzialni za zagwarantowanie i zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa w pracy w zakresie ochrony przed wirusem. Lekceważenie tego obowiązku może doprowadzić w przyszłości do wielu procesów odszkodowawczych z pracownikami, którzy zarażając się w miejscu pracy utracą zdrowie.

Poniżej publikujemy wytyczne, które przygotował Dyrektor ds. Medycznych Szpitala MSWiA: dr n. med. Artur Zaczyński wraz z zespołem. Szpital MSWiA jest największym szpitalem walczącym z covidem w Polsce. Wytyczne te są opracowane na podstawie doświadczeń codziennej pracy lekarzy.

Zalecenia dla pracodawców:

 1. Maski chirurgiczne trójwarstwowe bezwzględnie konieczne w każdych warunkach, gdzie jest więcej niż 1 osoba na stanowisku i istnieje możliwość zmniejszenia dystansu poniżej 1,5 m w czasie trwania pracy.
 2. Maska ma w pełni zakrywać nos i usta.
 3. Bezwzględne zachowanie dystansu – zawsze.
 4. Bezwzględny nakaz dezynfekcji rąk po wejściu na teren zakładu pracy.
 5. Dezynfekcja rąk i ich mycie są podstawową metodą higieny rąk. Rękawiczki nie zabezpieczają przed infekcją. Dodatkowe dezynfekcje powierzchni ogólnodostępnych w przypadkach kontaktu bezpośredniego (klamki, blaty itp.)
 6. Redukcja zapełnienia wind do max 2–3 osób, z oznakowaniem windy i zaleceniem stania tyłem do siebie.
 7. Unikanie zbiorowisk, nawet na otwartej przestrzeni. Bezwzględnie obowiązkowe maski na terenie zakładu pracy, nawet na wolnym powietrzu.
 8. Kontrola temperatury rano po wstaniu jest kluczowa do oceny stanu zdrowia. Katar, kaszel
  i podwyższona temperatura, powinny być bezwzględnym przeciwskazaniem przed stawieniem się w pracy, bez rozstrzygnięcia przyczyny zachorowania. Przyjęcie przed pracą leków typu paracetamol, ibuprofen, kwas acetylosalicylowy, metamizol (leki takie jak APAP, NUROFEN, ASPIRYNA, PYRALGINA) obniża temperaturę, niweluje objawy chorobowe i może maskować transmisję wirusów.
 9. Stołówki pracownicze, pokoje socjalne muszą posiadać izolowane miejsca spożywania posiłków z zachowaniem odległości z określeniem maksymalnej ilości osób, które mogą tam jednocześnie przebywać. W innych przypadkach strefy socjalne powinny zostać zamknięte.
 10. Automaty do wody, napojów oraz przekąsek należy regularnie dezynfekować przez przetarcie środkiem dezynfekcyjnym.
 11. Pomiar temperatury przy wejściach do pomieszczeń powinien przebiegać w miejscach, które są zlokalizowane w dalszej odległości od wejścia zewnętrznego. Ma to podstawowe znaczenie w eliminacji osób wychłodzonych temperaturą zewnętrzną, szczególnie podróżujących do pracy w sezonie jesienno-zimowym transportem publicznym.
 12. W każdym miejscu pracy powinien być pokój do izolacji podejrzanego pracownika do czasu wykonania niezbędnych czynności z zakresu przeciwdziałania epidemii oraz powinny być określone procedury powiadamiania przełożonych.
 13. Oznakowanie z zaleceniami noszenia masek, dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu powinny być widoczne w wielu miejscach zarówno w formie wizualnej, jak i werbalnej,
  a w przypadku firm zatrudniających obcokrajowców również w języku obcym dominującym
  w firmie.
 14. Czujniki dystansu społecznego i pomiar temperatury za pomocą kamer termowizyjnych są dobrym uzupełnieniem czujności w zakładach zbiorowych.
 15. Zakaz łamania postanowień z firmy powinien być przedłużony do domów pracowników,
  zwłaszcza jeśli chodzi o dystans, unikanie przygodnych zbiorowisk, spotkań czy odwiedzin.
 16. Zalecenia dla pracowników ochrony, informacji i pozostałych osób o wzajemnej kontroli utrzymywania dystansu i noszenia masek.
 17. Regularne wietrzenie pomieszczeń. W pomieszczeniach klimatyzowanych należy także stosować regularne wietrzenie, a w razie braku takiej możliwości, stosować regularną wymianę filtrów w klimatyzatorach.
 18. W razie konieczności kontaktu z klientami – osobami z zewnątrz wskazane przestrzeganie zasad dystansu oraz dezynfekcji rąk i stosowania masek zasłaniających nos i usta. Umieszczenie stosownych informacji przed zakładem pracy.
 19. W palarniach tytoniu powinna obowiązywać możliwość przebywania wyłącznie jednej osoby.
 20. Ograniczenie do 1–2 (w zależności od wielkości pomieszczenia) osób przebywających jednocześnie w toaletach.

Zalecenia dla zarządów firm:

 1. Forma spotkań powinna być przemyślana z dominantą hybrydową z użyciem platform komunikacyjnych.
 2. Dystans minimum 1,5 m w spotkaniach face to face (F2F) z koniecznością stosowania maski chirurgicznej z zasłanianiem nosa i ust. W trakcie i po każdym spotkaniu wietrzenie pokoju oraz po spotkaniu dezynfekcja powierzchni kontaktowych. Sugeruje się wybieranie do spotkań największych dostępnych pomieszczeń konferencyjnych. W czasie przerw
  w spotkaniach wskazane jest nadal utrzymywanie dystansu.
 3. Windy powinny stosować zasady separacji, można pomyśleć o środkach dekontaminacji
  z użyciem lamp UVC w trakcie postojów i bezosobowych przywołań wind.
 4. Podróże powietrzne nie są rekomendowane, a jeżeli konieczne, to z zachowaniem dystansu społecznego i maski ochronnej zasłaniającej nos i usta przez cały okres podróży. Nie zaleca się poruszania lub ograniczenie poruszania do minimum w czasie korzystania ze statku powietrznego.
 5. Pomiar temperatury na zasadach zakładów pracy.
 6. Ochrona budynków powinna być odpowiedzialna za przestrzeganie zasad obowiązujących
  w poszczególnych przedsiębiorstwach i stosować je w jak najszerszym stopniu.
 7. Zakaz łamania postanowień z firmy powinien być przedłużony do domów pracowników,
  zwłaszcza jeśli chodzi o dystans, unikanie przygodnych zbiorowisk, spotkań czy odwiedzin, tak jak w zakładach pracy.
 8. Podstawowe zasady higieny powinny być ogólnodostępne i przypominane w postaci komunikatów wizualnych.
 9. Pokój izolacji powinien być zabezpieczony w przypadku pracowników z podejrzanymi objawami z open space office. W przypadku pokoi biurowych 1–2 osobowych izolacja pracownika może odbywać się w pokoju do czasu opuszczenia firmy, a następnie pomieszczenie powinno być wywietrzone a powierzchnie powinny być zdezynfekowane.
 10. W razie uzyskania informacji na temat objawów lub rozpoznania zakażenia u pracownika wdrożenie procedur mających na celu ograniczenie ogniska epidemii.

W imieniu Zarządu Polskiej Rady Biznesu,

Dr n.med. Małgorzata Adamkiewicz, Wiceprezes PRB

Zbigniew Jakubas, Wiceprezes PRB

Wojciech Kostrzewa, Prezes PRB

 

 

Zobacz również

Od kiedy USA są wrogiem NATO i Unii Europejskiej?

10 sierpnia 2021

Rada Przedsiębiorczości po raz kolejny protestuje przeciwko procedowanym przez PiS zmianom w ustawie o radiofonii i telewizji. Nie chcemy żyć w kraju z jedyną słuszną linią przekazu medialnego, w kraju, w którym za nic ma się wolność gospodarczą i bezpieczeństwo narodowe. Zapisy zawarte w projekcie nie mają żadnego merytorycznego uzasadnienia, mają za to czysto polityczny charakter. […]

czytaj więcej

Rada Przedsiębiorczości krytycznie o rozwiązaniach podatkowych Polskiego Ładu

3 sierpnia 2021

Rada Przedsiębiorczości, w tym PRB, krytykuje propozycje nowelizacji przepisów podatkowych zawarte w projekcie Polskiego Ładu. W ocenie Rady projektowane przepisy  nie realizują stawianych przed nimi celów, jednocześnie pogłębiając niespójność polskiego systemu podatkowo-ubezpieczeniowego. Dlatego organizacje pracodawców i pracowników oczekują merytorycznej dyskusji z rządem na temat proponowanych zmian. Przeczytaj stanowisko     Zapraszamy na stronę www Rady […]

czytaj więcej

Czy książek Orwella PIS też zakaże?

29 lipca 2021

Zdominowana przez posłów PiS sejmowa komisja kultury i środków przekazu poparła projekt zmian w ustawie o radiofonii i telewizji nazywany powszechnie „Anty-TVN”. Trudno oprzeć się wrażeniu, że z dużą gorliwością realizowany jest scenariusz żywcem wzięty z „Folwarku zwierzęcego” Orwella. Zapisy „ustawy Anty-TVN” wymierzone są w jeden konkretny podmiot – nie podpada pod nie żadna inna […]

czytaj więcej
en/pl


^