Dobre prawo

Dobrej jakości, zrozumiałe i stabilne prawo ma fundamentalne znaczenie dla wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Ideą projektu jest stworzenie ram dla dyskusji nad poprawą jakości prawa.

Oświadczenia i apele:

Zarząd Polskiej Rady Biznesu wydaje oświadczenia i apele dotyczące wszelkich zmian w polskim ustawodawstwie, które mogą godzić w demokratyczny porządek państwa prawa lub pozostają sprzeczne ze standardami życia publicznego w Polsce.

 

Zobacz też stanowiska Rady Przedsiębiorczości

 
 
 
 

Projekty:

 

„Biznes a Prawa Człowieka”

Cykl otworzyła debata Biznes a prawa człowieka – współczesne wyzwania, która odbyła się 16 czerwca 2015 r. w Stacji Mercedes. W dyskusji wzięli udział:

  • Grzegorz Piskalski – Fundacja CentrumCSR.PL
  • Kamil Wyszkowski – Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce
  • Beata Faracik – Polski Instytut Biznesu i Praw Człowieka
  • Zbigniew Gajewski – Konfederacja Lewiatan
  • Jakub Grzegorczyk – Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza

W marcu 2017 r. Polska Rada Biznesu wspólnie z Helsińską Fundacją Praw Człowieka opublikowała raport Biznes a prawa człowieka”. Zapraszamy do lektury!

„Lepszy wymiar Sprawiedliwości”

Projekt realizowany od 2010 roku we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka i Fundacją Forum Obywatelskiego Rozwoju. W ramach tego projektu powstały następujące raporty:

1) „Nieizolacyjne środki zapobiegawcze”, autorstwa Katarzyny Wiśniewskiej i Dominiki Gmerek

2) „Biegli sądowi w Polsce” autorstwa Barbary Grabowskiej-Moroz, Artura Pietryki i Marcina Wolnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

en/pl


^